HomeProductsCategoriesCoursesCollective2023Jordan-centreAdultsSummerA2-intermediate

A2 Intermediate

Sub Categories


A2 Intermediate - Part 3 & Part 4

$6,300.00 HKD
Approx $805.74 USD

Product Code: 3/23-A203-4-JDN-(7)-09:30/16:30 2023

A1 Beginner - Part 4 & A2 Intermediate - Part 1

$6,000.00 HKD
Approx $767.37 USD

Product Code: 3/23-A104-A201-JDN-(35)-13:30/16:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 3 & Part 4

$6,000.00 HKD
Approx $767.37 USD

Product Code: 3/23-A203-4-JDN-(24)-18:30/21:30 2023

A2 Intermediate - Part 1

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A201-JDN-(6)-09:30/12:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 2

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A202-JDN-(6)-14:00/17:00-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 3

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A203-JDN-(6)-14:00/17:00 2023

A2 Intermediate - Part 4

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A204-JDN-(6)-09:30/12:30 2023

Out of stock

A2 Intermediate - Part 5

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A205-JDN-(6)-14:00/17:00 2023

A2 Intermediate - Part 5

$3,450.00 HKD
Approx $441.24 USD

Product Code: 3/23-A205-JDN-(7)-13:30/16:30 2023

A2 Intermediate - Part 1

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A201-JDN-(1)-18:30/21:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 1

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A201-JDN-(3)-18:30/21:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 2

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A202-JDN-(5)-18:30/21:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 3

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A203-JDN-(3)-18:30/21:30 2023

A2 Intermediate - Part 4

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A204-JDN-(1)-18:30/21:30 2023

A2 Intermediate - Part 6

$3,150.00 HKD
Approx $402.87 USD

Product Code: 3/23-A206-JDN-(3)-18:30/21:30 2023

Spread the love!