HomeProductsCategoriesCoursesCollective2023Jordan-centreAdultsSummer

Summer

Sub Categories


A1 Beginner - Part 1 to Part 3

$8,550.00 HKD
Approx $1,091.89 USD

Product Code: ETE/23-A101-3-JDN-(12345)-9:30/16:30-June (3-week)-Edito A1 202

A1 Beginner - Part 4 & A2 Intermediate - Part 1, Part 2

$8,550.00 HKD
Approx $1,091.89 USD

Product Code: ETE/23-A104-A202-JDN-(12345)-9:30/16:30-July (3-week)-Edito A2

A1 Beginner - Part 1 & Part 2

$6,300.00 HKD
Approx $804.55 USD

Product Code: 3/23-A101-2-JDN-(7)-09:30/16:30-New Edito A1 2023

A2 Intermediate - Part 3 & Part 4

$6,300.00 HKD
Approx $804.55 USD

Product Code: 3/23-A203-4-JDN-(7)-09:30/16:30 2023

A1 Beginner - Part 1 & Part 2

$6,000.00 HKD
Approx $766.24 USD

Product Code: 3/23-A101-2-JDN-(24)-18:30/21:30-New Edito A1 2023

A1 Beginner - Part 4 & A2 Intermediate - Part 1

$6,000.00 HKD
Approx $766.24 USD

Product Code: 3/23-A104-A201-JDN-(35)-13:30/16:30-New Edito A2 2023

A2 Intermediate - Part 3 & Part 4

$6,000.00 HKD
Approx $766.24 USD

Product Code: 3/23-A203-4-JDN-(24)-18:30/21:30 2023

B1 Independent - Part 1 & Part 2

$6,000.00 HKD
Approx $766.24 USD

Product Code: 3/23-B101-2-JDN-(13)-18:30/21:30-Inspire B1 2023

B1 Independent - Part 6

$4,050.00 HKD
Approx $517.21 USD

Product Code: 3/23-B106-JDN-(7)-09:30/12:30 (small class) 2023

B2 Advanced - Part 1

$4,050.00 HKD
Approx $517.21 USD

Product Code: 3/23-B201-JDN-(6)-09:30/12:30 2023

Spread the love!